قسمت پنجم

راوی: جناب آقای سلیمی (معاونت محترم فرهنگی و امور زائران) با حضور جناب آقای یاری مدیرکل وقت موقوفات و مستغلات