ادارۀ کل موقوفات و مستغلات

      درحال حاضر ادارۀ کل موقوفات و مستغلات، یکی از ادارات کل معاونت هماهنگی آستان و توسعۀ موقوفات است . این ادارۀ کل مسئولیت تمام املاک موقوفه و غیرموقوفه آستان مقدّس و هر آنچه مربوط به آن است از جمله ؛ امور اداری، مالی، عمرانی و اجرائی را عهده دار است .

      از آغاز مدیریت فعلی آستان مقدّس (زمان تولیت حضرت آیت الله محمّدی  ری شهری) در سال ۱۳۶۹ و تأکید رهبر معّظم انقلاب اسلامی مدّظله العالی" برای حفظ و حراست از موقوفات و جلوگیری از تعّرض و سوء استفاده از آن ها، سازمان منظّم مدیریت بر موقوفات آستان شکل گرفت و به مرور تکمیل شد. طی ۲۶ سال گذشته به لحاظ ساختار سازمانی تغییراتی در نحوۀ مدیریت موقوفات بوجود آمده است، لکن بی تردید تمامی اصلاحات انجام شده با هدف ادارۀ بهتر مجموعه صورت پذیرفته است. همان­گونه که توضیح داده شد ادارۀ کل موقوفات و مستغلات، متولّی مدیریت موقوفات آستان مقدّس   می باشد . این ادارۀ کل با بهره گیری از رهنمودهای تولیت محترم طی سالیان گذشته در جهت تکمیل سلسله اقدامات مسئولین قبلی موقوفات، که پایه­ گذار ادارۀ نوین سازمان موقوفات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام بوده اند و از سال ۱۳۶۹، اقدامات اصولی و ارزشمندی همچون نقشه برداری، مستند سازی موقوفات، بررسی وضعیت موقوفه (واقف،اسناد وقف،عواید و هزینه ها) و تشکیل هزاران پرونده برای مستأجرین و متصّرفین را به انجام رسانده­ اند. و درحال حاضر به جرأت می توان گفت از حدود ۲۰ میلیون مترمربع موقوفات فعلی که در ید آستان مقدّس می باشد، حتی متراژ اندکی خارج از دایرۀ نظارت ادارۀ کل موقوفات و مستغلات آستان مقدّس نیست .

از دیگر اقداماتی که با تأکید تولیت فعلی آستان مقدّس صورت پذیرفت،  تفکیک ساختار مالی ادارۀ کل موقوفات، از امور مالی آستان مقدّس است . تولیت معزز همواره تأکید داشته و دارندکه مسائل مالی موقوفات بایستی بیش از بخش­ های دیگر مجموعه شفّاف و قابل عرضه و گزارش دهی به عموم باشد .

با مقدمۀ فوق، اشاره می شود که ادارۀ کل موقوفات و مستغلات در حال حاضر از چهار اداره شامل؛ ادارۀ املاک و مستغلات موقوفه، ادارۀ املاک و مستغلات غیرموقوفه، ادارۀ شناسایی و توسعۀ اراضی موقوفه، ادارۀ امور قرار دادها، دایره حسابداری و دفتر تشکیل گردیده است و بعضی از ادارات مذکور واحدهای تخصّصی خود را دارند که عناوین آن ها در ذیل آمده است :

۱ـ دفتر

۲ـ ادارۀ املاک و مستغلات موقوفه :

شامل؛

۱ـ۲ـ واحد موقوفات مسکونی

۲ـ۲ـ واحد موقوفات تجاری

۳ـ۲ـ واحد موقوفات زراعی

۴ـ۲ـ واحد موقوفات حریم و شوراع

۳ـ ادارۀ املاک و مستغلات غیر موقوفه

شامل؛

۱ـ۳ـ بازار بزرگ ری

۲ـ۳ـ مزرعۀ پسته کاری بیجین

۴ـ ادارۀ شناسایی و توسعۀ اراضی موقوفه:

۵ـ ادارۀ نظارت بر قراردادها:

۶ـ دایرۀ حسابداری:

تشکیلات مذکور در بخش موقوفات با ۲۲ نیرو و در بخش غیر موقوفات با ۳۵ نیرو در خدمت اهداف آستان مقدّس می باشد .