موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) که در ذیل به آنها اشاره شده است شامل کاربری های مسکونی، تجاری، زراعی و شوارع (مدرسه، حسینیه، آموزش و پرورش، درمانگاه دارالشفاءو...) است.

۱- الیمان

موقعیت جغرافیایی: جنوب اتوبان شهید آوینی

مساحت: ۳۲۰ هکتار

 


۲- مافتون

موقعیت جغرافیایی: ضلع جنوبی پالایشگاه تهران

مساحت: ۱۲۰ هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

۳- علائین

موقعیت جغرافیایی: شهرری – بین اتوبان آوینی و جاده ورامین

مساحت:۴۸۰ هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۴- ده خیر

موقعیت جغرافیایی: جاده ورامین - فیروزآباد

مساحت:۳۸۰ هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۵- سینک شهریار

موقعیت جغرافیایی: جنوب شهرستان شهریار

مساحت:۸۳ هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۶- خلازیر

موقعیت جغرافیایی: ابتدای اتوبان قم - تهران

مساحت: ۲۲۰ هکتار

 


۷- هوسنه

موقعیت جغرافیایی: پاکدشت – ضلع جنوبی جاده تهران - مشهد

مساحت: ۱۶۰ هکتار

 


۸- خورائین

موقعیت جغرافیایی: جاده قدیمی قم ـ شمال ایستگاه مترو فتح آباد

مساحت: ۱۵۰ هکتار