در این نوشتار، موقوفات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان "وقف های جدید" دسته بندی می شود. عناوین و مشخصات عمومی این موقوفات در ادامه می آید. شایان ذکر است بخشی از املاکی که در این بخش نام برده می شود ، عقد شرعی وقف نیست و تحت عنوان "صلح عمری" در اختیار آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام قرار گرفته است.

1ـ صلح عمری*: شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 140 مترمربع با ساختمان احداث شده در یک طبقه، قطعۀ 568 تفکیکی پلاک ثبتی 3456 فرعی از 144 اصلی مفروز شده از پلاک های 1 و 2 و 3 فرعی از اصلی بخش 12 تهران، واقع در خانی آباد تهران، به همراه حق الامتیاز یک خط تلفن

مُصالح : اشرف خاک اصلی

متصالح : آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

تاریخ تنظیم سند : 1378/4/21 هـ . ش

2ـ موقوفه : سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه، پلاک ثبتی 1229 بخش 12 تهران، واقع در کوچۀ پشت بازار حضرتی (موسوم به کوچۀ کلید داری)

واقف : فاطمه اعتمادی

تاریخ تنظیم سند وقف : 1381/12/17 هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : عزاداری برای ائمۀ اطهار علیهم السّلام

توضیح : پس از فوت واقف، آستان مقدّس سه دانگ دیگر موقوفه را از مالکین آن خریداری و وقف کرده است. سپس با تخریب بنای فرسوده، مجتمع مسکونی  ده واحدی بجای آن احداث کرد که توضیحات بیشتر آن در بخش معرفی پروژه های وقفی آورده شده است.

3ـ  موقوفه : سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108 مترمربع، پلاک ثبتی 122فرعی از 112 اصلی بخش 12 قریۀ عظیم آباد

واقف : ملوک صادقی 

تاریخ تظیم سند : 1382/7/29 هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : مطابق نظر و دستور تولیت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام

4ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 86/78 مترمربع به همراه انباری، پارکینگ و تمامی ملحقات، پلاک ثبتی 21512 فرعی از 124 اصلی بخش 11 تهران

واقف : منوچهر قیسی

تاریخ تنظیم سند وقف : 1383/9/28 هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : اعطای جایزه به نویسندگان و مؤلفانِ بهترین آثار دینی و محقّقان،پژوهشگران و دانشجویان نمونه و ممتاز در حوزۀ الهیات، علوم حدیث و علوم قرآنی با نظر   هیئت امناء دانشگاه قرآن و حدیث (وابسته به آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام)

5ـ موقوفه : شش دانگ یک باب خانه به مساحت 75 مترمربع با تمامی متعلقات و منظمات، پلاک ثبتی 17510 فرعی مفروز از 463 فرعی 53 اصلی  قرچک ورامین بخش بهنام بازوکی

واقف : محمد علی تیموری

تاریخ تنظیم سند وقف : 1385/6/20 هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : صرف امور خیّریه ای که متوّلی ( مدیریت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام) صلاح بداند.

6ـ موقوفه : 82328 سهم از شرکت کف (سهامی عام) به ارزش هرسهم 10.000ریال

واقف : محمّد علی تیموری

محل مصرف عایدات موقوفه : صرف امورخیریه و ایتام و موارد ضروری مربوط به آستان

7ـ موقوفه : شش دانگ یک باب خانه به مساحت 19/117 مترمربع با انشعاب آب و برق و گاز به پلاک ثبتی 22/363 بخش 7 تهران واقع در تهران، خیابان دلگشا، سه راه چرم سازی

واقف : سلطان جعفری طحان زواره

تاریخ تنظیم سند وقف : 1386/12/27 هـ . ش

محل صرف عایدات موقوفه : صرف امورخیریه به صلاح دید مدیریت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

8ـ صلح عمری : شش دانگ یک باب خانه با انشعابات آب و برق گاز به پلاک ثبتی 1555 بخش 6 تهران و اقع در تهران ـ خیابان مولوی ـ روبروی مسجد امام حسین علیه السّلام

9ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 58 مترمربع با انشعابات آب و برق و گاز به پلاک ثبتی 6531 فرعی از 114 اصلی بخش 12 تهران واقع در تهران ـ خانی آباد نو ـ شهرک بستان

واقف : غلامرضا طاهر آبادی

تاریخ تنظیم سند وقف : 1392/4/24 هجری شمسی

محل مصرف عایدات موقوفه : هزینه های حرم  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

10ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 76 مترمربع با انشعابات آب و برق و گاز به پلاک ثبتی 2057فرعی از 5 اصلی بخش 10 تهران

واقف : محمّد حسین جاسبی

تاریخ تنظیم سندوقف : 1394/12/19 هـ . ش

محل صرف عایدات موقوفه : عزاداری حضرت صدّیقه کبری سلام الله علیها و اطعام در ماه مبارک رمضان به صلاحدید متولی موقوفه

*تعریف صلح عمری: معنای این نوع صلح عبارتست از این که مالکِ ملک معیّنی، با تنظیم  سند«صلح عمری» ملک را به نام متصالح منتقل می نماید. امّا با قید این شرط که تا زمانی که مصالح در قید حیات است، حق استفاده از ملک و منافع مورد صلح را برای خود محفوظ نگه می دارد.