موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) که در ذیل به آنها اشاره شده است شامل کاربری های مسکونی، تجاری، زراعی و شوارع (مدرسه، حسینیه، آموزش و پرورش، درمانگاه دارالشفاءو...) است.

1- الیمان

موقعیت جغرافیایی: جنوب اتوبان شهید آوینی

مساحت: 320 هکتار

 


2- مافتون

موقعیت جغرافیایی: ضلع جنوبی پالایشگاه تهران

مساحت: 120 هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3- علائین

موقعیت جغرافیایی: شهرری – بین اتوبان آوینی و جاده ورامین

مساحت:480 هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4- ده خیر

موقعیت جغرافیایی: جاده ورامین - فیروزآباد

مساحت:380 هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5- سینک شهریار

موقعیت جغرافیایی: جنوب شهرستان شهریار

مساحت:83 هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6- خلازیر

موقعیت جغرافیایی: ابتدای اتوبان قم - تهران

مساحت: 220 هکتار

 


7- هوسنه

موقعیت جغرافیایی: پاکدشت – ضلع جنوبی جاده تهران - مشهد

مساحت: 160 هکتار

 


8- خورائین

موقعیت جغرافیایی: جاده قدیمی قم ـ شمال ایستگاه مترو فتح آباد

مساحت: 150 هکتار