دکتر سعید حکمت

دکتر سعید حکمت، استاد پیشکسوت در علوم پزشکی قانونی، در سال 1292ش در تبریز به دنیا آمد.

دوره های ابتدایی و متوسطه را در مدرسه حکمت به پایان رساند. در سال 1310ش وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1316ش دکترای طب عمومی را دریافت کرد. پس از خدمت نظان وظیفه، در بیمارستان فیروزآبادی و انستیتو پاستور تهران به طبابت پرداخت و علوم آزمایشگاهی را نیز فرا گرفت. درسال 1948م دیپلم تخصّصی طب را از دانشکده پزشکی دانشگاه ژنو دریافت کرد و در همان سال بع تدریس در دانشکده پزشکی مشغول شذ و امور آزمایشگاهی پزشکی قانونی دانشگاه ژنو را بر عهده گرفت. در سال 1330 ش به ریاست مرکز پزشکی قانونی وزارت دادگستری منصوب شد.

در وسط ضریح امامزاده حمزه(ع) صندوقی زیبا و منبت شده قرار دارد که اطراف آن با کاشی های سفید رنگ مفروش است. قاب بزرگ شیشه ای نیز آن را پوشانده است. در وسط ضلع غربی روپوش شیشه ای صندوق، یک پلاک مستطیل شکل برنجی وجود دارد که واقفِ آن را چنین معرفی می کند؛ « تقدیمی دکتر سعید حکمت در سال 1334».

دسته بندی: