حاج احمد طاهباز از بانیان و عضو هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک بود. همکاری با شهید فیاض بخش در سال 1358 در تاسیس بهزیستی، تامین نیازهای لجستیکی ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران و رفع حوایج مادی و معنوی معلولان و ایتام مقیم مراکز ملائک (هفت تیر)، حضرت علی علیه السلام ازگل، بهزیستی رفیده، بهزیستی نرگس و آسایشگاه شهید فیاض بخش، بخشی از کارنامه بلند او است. از دیگر خدمات او، ساخت سقاخانه مجهز به شش دستگاه آب سردکن مدرن در سال 1349در ضلع غربی صحن مطهر آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام است.این مرد نیکوکار در سال 1389ش، درگذشت.