بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

حاج حسين آقا ملك

۱۲. خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

حاج عباس مس فروش

۲۰. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸

احمد طاهباز

۶. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

دکتر سعید حکمت

۲. اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

شیخ علی اکبر برهان

۱۱. مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

حاج اکبر ابراهیمی

۳۱. شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱

دکتر عباس مصلی نژاد

۲۱. شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲

حاج علی‌اکبر بجستانی‌ مقدم

بزرگ‌ترین واقف پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۲۹. مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶

بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

حاج حسين آقا ملك

۱۷. مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

شاه سلطان حسين

۲۹. خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

صفحه‌ها