حاج علی‌اکبر بجستانی‌ مقدم

بزرگ‌ترین واقف پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۲. شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶

حاج اکبر ابراهیمی

۷. تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱

دکتر عباس مصلی نژاد

۲۱. ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۲۹
بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

حاج حسين آقا ملك

۱۱. اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

بنیاد فرهنگی البرز

۲۴. مهر ۱۳۹۹ - ۹:۵۶

شاه سلطان حسين

۱۵. شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴

حاج عباس مس فروش

۲۰. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸

احمد طاهباز

۶. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

دکتر سعید حکمت

۲. اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

شیخ علی اکبر برهان

۱۱. مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

صفحه‌ها